serveis.jpg

PACKAGING.
DÓNA VALOR AL PRODUCTE
FES-LO VISIBLE I DIFERENCIAT.

Tot i que sovint queda en un segon terme, el packaging és un dels aspectes més importants del producte. Sol ser el primer punt de contacte amb el comprador, i als lineals competeix amb molts altres productes, és per tant necessari que “entri pels ulls”, que s’adreci al nostre client potencial parlant el seu llenguatge i estigui d’acord amb els seus gustos i criteris.

El pack ha de ser dissenyat pensant amb qui competirà al lineal, ha de ser un reclam, cridar l’atenció i transmetre sensacions, percepcions i valors per evitar confusions i ajudar a crear marca. Ha de ser coherent i capaça d’adaptar-se a una gamma de productes, ha de complir amb tots els requisits legals, informant al consumidor de tota la informació necessària i, si és possible, s’ha de fabricar amb envasos sostenible i/o respectuosos amb el medi ambient.