Serveis  >  Branding i estratègia de marca

Branding i estratègia de marca

Disseny i creació de marques.

Una marca es fa forta i es consolida quan té un recorregut visual coherent, amb una arquitectura i un missatge que es mantenen fidels en totes les aplicacions gràfiques. Creem estratègia de marca per crear valor i caràcter, perquè l’autenticitat és la qualitat més atractiva. Facilitem que el públic connecti amb nosaltres i percebi els valors i la història que s’han definit a l’estratègia inicial: creem marques desitjables. Fem que en totes les aparicions es percebi un estil i un to homogeni i sincer, creant experiències. Explicant una història que interessi al públic al que ens dirigim per crear vincle, fer confiança i aconseguir fidelitat i satisfacció. El client final és l’ambaixador de la marca, fem una mirada transversal per cuidar-lo i saber què vol.

Progressive Pumk Projects

Dear Pets

Wildland.r

Anna Ferrer. Nutrició i salut.

Can Peret. Restaurant.

La Santa Paella

Mimetic. Biomecànica Dental

Veure tots els projectes

Branding és el procés de fer i construir una marca. Comencem coneguent a l’empresa, què és i com vol ser percebuda, descobrint què té d’únic, per a poder crear un discurs i una identitat pròpia que perduri en el temps: una marca desitjable.

Creem la imatge corporativa i un manual d’aplicació gràfica del logotip, per garantir que totes les aplicacions de la marca segueixen una coherència. Al manual d’identitat corporativa es defineix tipografia, gamma cromàtica, proporcions de logo…

Forma part de la creació de la marca la redacció de copys: textos que defineixen els beneficis del producte, acompanyant el logotip, donant credibilitat per fer-nos un lloc al mercat: personalitat i caràcter.

El desenvolupament d’un procés de naming forma part sovint del procés de creació de la marca. Definim el to i el caràcter que ha de tenir i creem un nom memorable, fàcil de recordar, que sedueixi al nostre usuari i que es posicioni com desitgem.