Mimetic. Biomecànica Dental

Imatge de marca per un laboratori vinculat a l’odontologia a Girona. La gamma cromàtica combina blanc i turquesa, tonalitats molt vinculades al món sanitari. El símbol construït geomètricament s’inspira en l’estructura fidel del queixal, ja que Mimetic construeix peces o parts de peces mimèticament. Creació d’imatge, papereria corporativa i plaques de senyalització.

 

Client

Mimetic. Biomecànica Dental