Jardiner on line
Creació d'una innovadora plataforma online per posar en contacte jardiners professionals amb clients finals i contractar serveis.