Keraam
disseny de pack envoltori de cassoletes amb imatge actual per un producte tradicional.